Masz pytanie związane z Twoim bezpieczeństwem w sieci? Napisz do nas

Czym jest cyberbezpieczeństwo? - Cyberbezpieczni

  • Start
  • Czym jest cyberbezpieczeństwo?

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz. U. z 2018 r., poz. 1560

Warto wiedzieć

01


W gospodarce cyfrowej cyberbezpieczeństwo oznacza bezpieczeństwo danych

02


Cyberbezpieczeństwo pośrednio może wpływać na bezpieczeństwo fizyczne

03


Nie ma niezawodnych systemów, a cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody działania

04


Nawet najlepszy system może być narażony poprzez błąd człowieka

WSPÓŁCZESNE TRENDY W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

Wzrost znaczenia ataków typu „ransomware”

Coraz częstsze wykorzystanie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji (botów) do ataków W związku z podłączeniem coraz większej liczby urządzeń do sieci w ramach Internetu Rzeczy następuje ogólny wzrost zagrożeń cyberatakami. [1]

Mimo, że najbardziej spektakularne przypadki cyberataków dotyczą dużych organizacji, to sektor MŚP jest najbardziej narażony na działania cyberprzestępców1 Kraje o niższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego są bardziej narażone na cyberataki [2]

W gospodarce cyfrowej coraz większą rolę pełnią transakcje mobilne, co z kolei przekłada się na liczbę zagrożeń dla urządzeń mobilnych. [3]

  1. [1] J.Galvin, 60 Percent of Small Businesses Fold Within 6 Months of a Cyber Attack. Here’s How to Protect Yourself, Inc. [https://www.inc.com/joe-galvin/60-percent-of-small-businesses-fold-within-6-months-of-a-cyber-attack-heres-how-to-protect-yourself.html], dostęp: 22.5.2022 r.

  2. [2] Cybersecurity Exposure Index (CEI) 2020, passwordmanagers.co, [https://passwordmanagers.co/cybersecurity-exposure-index/], dostęp 22.5.2022 r.

  3. [3] LexisNexis Risk Solutions Cybercrime Report, Lexis Nexis, [https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/research/cybercrime-report], dostęp 22.5.2022 r.

CYBERATAKI W LICZBACH

Dlaczego o tym mówimy?

Straty finansowe

W ciągu 1 sekundy łączne straty spowodowane działaniami cyberprzestępców wynoszą 190 tys. USD [1]

Jeszcze większe straty finansowe

Każdego roku straty z powodu cyberataków rosną o 15%. Prognozuje się, że w 2025 r. straty te wyniosą 10.5 bln USD [1]

Powszechność występowania

Cyberataki stały się już codziennością w wielu sektorach, takich jak energetyka czy transport, a jednocześnie szanse wykrycia sprawców wynoszą ok. 0,05% [2]

Zagrożenia dla biznesu

81% korporacji międzynarodowych odnotowało wzrost zagrożeń związanych z cyberatakami w dobie pandemii COVID-193 [3]

  1. [1] .S. Morgan, Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025, Cybersecurity Ventures, [https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/], dostęp 22.05.2022 r.

  2. [2] The Global Risks Report 2020 , Światowe Forum Ekonomiczne,Genewa, 2020.

  3. [3] Cyber Threats Have Increased 81% Since Global Pandemic, Fireeye
    [https://www.fireeye.com/company/press-releases/2021/cyber-threats-have-increased-since-global-pandemic.html], dostęp: 22.5.2022 r.

WYBRANE RODZAJE ZAGROŻEŃ W SIECI

O spamu do cyberprzestępstw

SPAM

OSZUSTWA

PHISHING

WYCIEK DANYCH

KRADZIEŻ Z KARTY/KONTA

PRZEJMOWANIE PROFILI

ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE

HACKERSTWO

RANSOMWARE

NIEBEZPIECZNE TRANSAKCJE

NIEPRAWDZIWE AKCJE I INICJATYWY

oszustwa związane z kryptowalutami i tzw. cryptomining

Słowniczek

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, a w szerszym znaczeniu również wszelkiej niepożądanej korespondencji

Wyłudzanie poufnych informacji (hasła, dane kart płatnicznych, nr PESEL itp.)  poprzez podszywanie się pod inną osobę/organizację

Malware – złośliwe oprogramowanie

Spyware - oprogramowanie szpiegujące

Oprogramowanie blokujące dostęp do urządzenia w celu wyłudzenia okupu

KOGO TO DOTYCZY?

Najbardziej narażone grupy na cyberataki

Osoby poniżej 25 roku życia

Przyczyna? Lekkomyślność

Osoby powyżej 75 roku życia

Przyczyna? Brak wiedzy

Dlatego...

w przypadku cyberzagrożeń najważniejsza jest świadomość użytkowników!

Bezpieczeństwo www

Na co zwrócić uwagę?

NIE MAM PEWNOŚCI, CZY STRONA JEST BEZPIECZNA

Co mogę zrobić?

Sprawdź, czy Twoje dane nie wyciekły

Możesz to sprawdzić na specjalnych portalach np. haveibeenpwned.com

Jak zweryfikować czy aplikacja jest bezpieczna?